桂花糯米釀梨

桂花糯米釀梨
桂花糯米釀梨

Yields1 Serving

  梨 4個
 80 g 八寶粥料
 80 g 糯米
 60 g 白砂糖
 30 ml 椰漿
 220 ml
 葡萄乾 適量
 桂花糖漿 適量

1

糯米和八寶粥料浸泡過夜;

糯米釀梨 3

2

糯米加白砂糖、椰漿、水攪拌均勻,八寶粥料加白砂糖、水攪拌均勻,大火蒸20分鐘;

糯米釀梨 1

3

梨去皮取芯,釀入糯米和八寶餡料,中火蒸10分鐘;

糯米釀梨 2

4

冷藏後切開裝盤,淋桂花糖漿

糯米釀梨 4

Ingredients

  梨 4個
 80 g 八寶粥料
 80 g 糯米
 60 g 白砂糖
 30 ml 椰漿
 220 ml
 葡萄乾 適量
 桂花糖漿 適量

Directions

1

糯米和八寶粥料浸泡過夜;

糯米釀梨 3

2

糯米加白砂糖、椰漿、水攪拌均勻,八寶粥料加白砂糖、水攪拌均勻,大火蒸20分鐘;

糯米釀梨 1

3

梨去皮取芯,釀入糯米和八寶餡料,中火蒸10分鐘;

糯米釀梨 2

4

冷藏後切開裝盤,淋桂花糖漿

糯米釀梨 4

桂花糯米釀梨